Pitanja i odgovori iz testa za III godinu iz istorije muzike (sadržaj testa: Bah i Hendl)

Posted: 5. septembra 2009. in Istorija muzike 3. godina - testovi

Pitanja iz istorije muzike III godina – Bah i Hendl

1. Navedi imena i godine rođenja i smrti četiri najznačajnijih kompozitora sa kraja baroka.

To su Johan Sebastijan Bah (1685-1750), Georg Fridrih Hendl (1685-1759),

Kristof Vilibald Gluk (1714-1787) i Domeniko Skarlati (1685-1757).

2. Kom tipu pripadaju Hendlove opere po žanru? Navedi nazive najznačajnijih Hendlovih opera.

Njegove opere pripadaju žanru opere serije (ozbiljne opere). Njegove najznačajnije opere: Tezej, Almira, Rinaldo, Julije Cezar, Tamerlan, Orlando i Aleksandar.

3. Navedi tipove operskih stilova koji se ukrštaju u Hendlovom operskom stvaralaštvu.

U njegovom operskom stvaralaštvu se ukrštaju tradicije hamburške, napuljske i venecijanske opere, prvih komičnih opera i francuske opere sa baletskim tačkama.

4. Zbog čega je Hendl morao da zatvori svoje opersko pozorište?

Godine 1720. Hendl postaje direktor novoosnovanog pozorišta pod nazivom Kraljevska akademija muzike u Londonu. Hendlova trupa je u to vreme bila jedna od najboljih u Evropi. Ali njegovu poziciju je ozbiljno uzdrmala trupa „prosjačke opere“ pesnika Džona Geja i muzičara Džona Pepuša, koja predstavlja vid satiričnog pozorišta sa muzičkim tačkama. Takva opera je kritikovala tradiciju opere bogatih, bila je parodija na operu seriju. Ta trupa u Londonu postaje veoma popularna, a Hendlova operska trupa finansijski propada.

5. Opiši tip balad-opere i navedi najznačajnije delo ove vrste.

To je bila svojevrsna demokratska kritika tradicije opere bogatih, reska parodija sižea opere serije, koja je u muzičkom smislu počivala na jednostavnom tematizmu engleskih narodnih pesama (otud i naziv balad-opera). Ona u Londonu postaje veoma popularna, a podržavaju je vodeći pisci onog doba – Poup i Svift. Najznačajnija je Hedlova opera „Rinaldo“.

6. Odakle potiču teme za libreta Hendlovih oratorijuma?

Teme libreta su uzimane uglavnom iz Starog zaveta, mada ima i svetovnih – priča o sudbini naroda, ropstvu, pobedama.

7. Navedi nazive Hendlovih najznačajnijih oratorijuma (5).

To su: Izrael u Egiptu, Mesija, Samson, Juda Makabejac, Herkul, Prigodni oratorijum, Teodora.

8. Kakav je značaj i uloga hora u Hendlovim oratorijumima?

Glavni nosilac muzičko-dramskog sadržaja je hor, što je osnovna razlika između Hendlovih opera i oratorijuma. Masivna zvučnost njegovih horova naročito je efektna u dramskim horskim slikama koje izražavaju herojstvo, patriotizam, zanos, optimističku veru u spasenje.

9. Navedi nazive Hendlovih najpoznatijih isntrumentalnih (orkestarskih) kompozicija, kakvi su to oblici i za koji instrumentalni sastav su pisani?

Komponovao je veliki broj sonata: za violu da gamba i čembalo, za flautu i čembalo, za dve violine ili dve flaute i čembalo, za violinu i kontinuo…Koncertantni opus obuhvata: končerta grosa op.3 za flaute, oboe, fagote i gudače (poznati kao oboa koncerti), zatim Dvanaest končerta grosa op.6 za gudače, razne druge koncerte, 10 koncerata za orgulje i orekestar. Vrhunac u ovoj oblasti su Končerta grosa op.6. Naročito mesto zauzimaju orkestarske svite Muzika na vodi i Muzika za vatromet (šestostavačna svita).

10. Koje Bahovo delo za klavikord je imalo najveći uticaj na naslednike i zašto?

To je bila zbirka preludijuma i fuga u svim tonalitetima – Dobro temperovani klavir. Bah je tim delom zahvaljujući prvenstveno njegovoj velikoj umetničkoj vrednosti dao izuzetno značajnu podršku ideji ravnomernog temperiranja, jer ravnomerna temperacija omogućava pravilno iskorišćavanje svih tonaliteta (i dura i mola), kao i primenu svih modulaciionih planova, uključujući enharmoniju.

11. Navedi osnovne osobine Bahove vokalno-instrumentalne muzike.

U vokalno-instrumentalnim delima, Bah od čovečjeg glasa zahteva isto što i od instrumenta, a od instrumenta isto što od glasa. Njegova umetnost je duboko etična, njene ideja su humanizam, moral rada, strpljenja, duhovne čistote. On slika scene iz običnog života sa mnogo humora i žanrovske vedrine, ali neposrednost postiže i u delima lirsko-filozofskog sadržaja. Upravo ta lirsko-filozofska sadržajna sfera dominira u njegovom stvaralaštvu.

12. Koja su Bahova najznačajnija vokalno-instrumentalna dela iz oblasti duhovne muzike?

To su: 190 duhovnih kantata (Iz dubine pozivam te, Mnogo sam patio, Večnost-kakva strašna reč, Reformacijska kantata…), Magnificat, Pasije po Jovanu i Mateju, Božićni oratorijum, 4 male mise, Velika misa u h-mollu…

13. Opiši strukturu Bahove „Pasije po Mateji“.

Struktura „Pasije po Mateji“ je složenija od „Pasije po Jovanu“. I u njoj je mnogo šire razvijeno lirsko načelo: postoji čak 25 arija. Najimpresivnije numere su početni i završni hor, a po dramskoj snazi izdvaja se epizoda u kojoj Pilat od naroda traži da donese odluku koji od dvojice zatvorenika treba da bude pušten. Reč – razapni – se ponavlja mnogo puta u složenom polifonom slogu. Kulminacija – smrt Hristova – data je sa dirljivom jednostavnošću, i u pianu, i zbog te jednostavnosti ima izuzetno dejstvo posle dramskih odseka.

14. Koja Bahova vokalno-instrumentalna dela imaju svetovni karakter?

To su: Kantata o kafi i Seljačka kantata.

15. Koja Bahova dela su nastala na osnovu samo jedne teme i koje kompozicije obuhvataju?

To su: „Muzička žrtva“ koja sadrži troglasnu fugu, šestoglasnu fugu-ričerkar, kanonsku fugu, niz kanona i četvorostavačnu trio-sonatu (za flautu, violinu i kontinuo), i „Umetnost fuge“ (ciklus od 15 fuga i 4 kanona).

16. Kakvi su Branderburški koncerti?

Bah je napisao 6 Branderbuških koncerata. Ti koncerti daju vrlo interesantne primere prožimanja tipova solističkog koncerta i končerta grosa. I i II su bliski tipu končerta grosa sas izdvojenim končertinom. V koncert je takođe blizak ovom tipu koncerta ali se prožima i sa solističkom naročito zbog izdvojene deonice čembala. U IV je izdvojena deonica violine pa se on smatra violinskim, a III i VI su pisani samo za orkestar. Tretman oblika ciklusa takođe pokazuje raznovrsnost (npr. u I su posle uobičajena 3 stava dodati menuet i poloneza).

17. Koja Bahova dela sadrže elemente rokokoa?

To su orkestarska svita u h-mollu – III stav (Badineri), sa solo flautom.

18. Opiši razliku između Francuskih i Engleskih svita.

U „Francuskim svitama“ nalaze se po uzoru na francuske klavseniste, nove igre u narodni ritmovi. „Engleske svite“ su napisane za jednog engleskog bogataša. One sadrže varijacije pojedinih igara sa rokoko ukrasima (dubl), duže su, i tehnički teže, te predstavljaju logično nastavak prethodno komponovanih „Francuskih svita“. Od neigračkih stavova, sreće se preludijum, ali samo u „Engleskim svitama“.

19. Kada se ponovo javilo interesovanje za Bahovu muziku, i ko je zaslužan za to?

Interesovanje za Baha se ponovo javlja u 19. veku, posle Mendelsonovog izvođenja „Pasije po Mateju“ 1829. (tačno 100 godina od njenog prvog izvođenja). Organizovan rad na istraživanju i izdavanju Bahovih dela započeće Bahovo društvo koje se 1850. osniva u Lajpcigu.

20. Po čemu je značajan Domeniko Skarlati? Opiši najznačajniji oblik njegovih čembalskih kompozicija.

On je najvažniji doprinos dao svojim jednostavačnim sonatama za čembalo, kojih je napisao oko 550, i njima je presudno uticao na nastanak klasičnog sonatnog oblika. Skarlatijev sonatni oblik je jednostavačna kompozicija koja sadrži dve teme koje tonalno kontrastiraju, postoje elementi razvoja, rada sa materijalom, kao i reprize – ponavljanja materijala druge teme u osnovnom tonalitetu, tako da se oblik tonalno zaokružuje. Tonalni plan baroknog dvodela i Skarlatijevog sonatnog oblika je blizak, samo ovaj drugi pokazuje veći stepen razuđenosti. Nov element je uvođenje drugog tematskog materijala (na D, odnosno u paralalnom tonalitetu) i njegovo repriziranje u osnovnom tonalitetu.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s